Menu

PROFINE® YELLOW

KOPĀ DEMINERALIZĀCIJA
PROFINE® YELLOW, lai iegūtu pilnīgu ienākošā ūdens demineralizāciju ar katjonu un anjonu apmaiņas sveķiem. Filtrs pilnīgai sāļuma atdalīšanai. Dzeramais ūdens, kas apstrādāts ar Profine® Yellow, ir stingri aizliegts.

Tehniskie parametri

SMALL MEDIUM LARGE
Flow rate 1 l/min * 1,5 l/min * 2 l/min *
Capacity 250 l * 400 l * 500 l *
Working pressure Min. 2 – Max. 6 Bar Min. 2 – Max. 6 Bar Min. 2 – Max. 6 Bar
Temperature Min. 4 Max. 30°C
(40-86°F)
Min. 4 Max. 30°C
(40-86°F)
Min. 4 Max. 30°C
(40-86°F)

Dimensijas

SMALL MEDIUM LARGE
DIAMETER 874 mm 874 mm 874 mm
HEIGHT (without head) 269 mm 384 mm 529 mm
HEIGHT (with head) 300 mm 420 mm 560 mm

* Plūsmas ātrums un aprēķinātās autonomijas ar ieplūdes ūdens cietību 10 ° f.
Apmaiņas jauda var mainīties atkarībā no ienākošā ūdens cietības un plūsmas ātruma.

Scroll Up