Menu

Ūdens mīkstināšana iekārta FS-30

Ciets ūdens veido katlakmeni un nosēdumus caurulēs un sanitārtehniskajās iekārtās. Ar mīkstinātāja palīdzību šī problēma tiek atrisināta, kā arī mīkstinātājs spēj atdzelžot ūdeni, ja dzelzs daudzums ūdenī nepārsniedz 6 mg/l. Ūdens mīkstināšanas un atdzelžošanas iekārtai darbības pamatā ir jonu apmaiņas sveķi, kuriem ir noteikta kapacitāte. Pēc kapacitātes izsīkšanas iekārta automātiski tiek reģenerēta ar NaCl (sāls), kas tiek bērts atsevišķā tvertnē. Iekārtai ir vadības bloks, kas vada iekārtas reģenerāciju. Iekārta ar plūsmas mērītāju reģenerējas pēc noteikta patērētā ūdens kubikmetru daudzuma, bet iekārta bez plūsmas mērītāja reģenerējas ieregulētajās dienās. Visa informācija saglabājas arī tad, ja pazūd elektrība. Šīs iekārtas vadības blokam ir daudz dažādi parametri, kurus var ieregulēt atbilstoši Jūsu vajadzībām, piemēram, skalošanas laiku, biežumu, sāls patēriņu utt.

Tehniskie parametri

Ūdens ražība: 2.8 m3/st

Iekārtas parametri (augstums x dziļums x platums): 105*27.5*27.5 cm

Iekārtas svars: 35kg

Sāls tvertnes tilpums: 70lit

Sāls tvertnes parametri (augstums x dziļums x platums): 87*32*32 cm

Savienojumu diametrs: 1''

FS mīkstināšanas iekārta sastāv no trim galvenajiem elementiem:

Vadības bloka
Sveķu tvertnes
Sāls tvertne

Scroll Up